UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE Z OKAZJI ŚWIĘTA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA - 2016