UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE Z OKAZJI 11 LISTOPADA - 2015