UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZO-RELIGIJNE Z OKAZJI ŚWIĘTA UCHALENIA KOSTYTUCJI 3-GO MAJA - 2017