Strona główna -> Turniej tanca disco dance hip hopTurniej Tańca
DISCO DANCE i HIP HOP
o Puchar Kresów
w Łaszczowie


I TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO MISTRZOSTW TANECZNEGO OKRĘGU LUBELSKIEGO
SEZON 2010/2011
Łaszczów 27 listopada 2010r.

Reprezentanci dziewięciu klubów tanecznych z Lubelszczyzny wzięli udział w Turnieju Tańca Disco Dance i Hip Hop o Puchar Kresów. Impreza odbyła się 27 listopada w Łaszczowie.

Tego dnia na parkiecie hali sportowej przy miejscowej "podstawówce" rywalizowało ponad 80 tancerzy z Zamościa, Świdnika, Krasnobrodu, Szczebrzeszyna, Poniatowej, Sitna, Biłgoraja oraz Łaszczowa.

Tańczyli solo, w duetach i zespołowo. Ich popisy oceniała pięcioosobowa komisja
i to ona przyznała kolejne miejsca. W kategorii "solo hip hop maluchy" nie było zwycięzców. Cztery równorzędne pierwsze miejsca otrzymali członkowie klubu M2 z Zamościa - Maciek Nowak, Patryk Lechowicz, Daniel Kurys, Basia Małysz. W kat. "solo hip hop juniorzy dziewczęta" pierwszą lokatę wywalczyła Weronika Ładosz z Zespołu Tańca Nowoczesnego Fux ze Świdnika, drugą Marzena Kulasza z Klubu Sportowego Grawitacja z Piaseczna, filia w Zamościu, a trzecią jej koleżanka z klubu - Weronika Greszta.  Bardzo dobrze spisali się też chłopcy z "Grawitacji". W kat. solo hip hop wytańczyli oni trzy pierwsze miejsca, w kolejności - Miłosz Ziemiński, Michał Tański, Patryk Litwin. W tańcach dyskotekowych, spośród najmłodszych uczestniczek turnieju, najlepsze występy solowe miały: Inga Gołębiowska (Studio Tańca Grawitan w Poniatowej), Weronika Kręt i Martyna Koman (Studio Tańca Styl w Biłgoraju). W kategorii "solo disco dance dorośli" trzy pierwsze miejsca przypadły w udziale Anice Greli (Zespół Tańca Nowoczesnego "Fart" w Krasnobrodzie), Klaudii Szydełko i Darii Paluch (Studio Tańca "Styl" w Biłgoraju). Najlepszym dziecięcym duetem disco dance okrzyknięto tancerki z klubu "Styl" w Biłgoraju - Manuelę Koczot i Emilię Kaczor. Duet Anika Grela i Katarzyna Tarłowska z krasnobrodzkiego "Fartu" to laureatki kategorii "disco dance dorośli". W kategorii duety hip hop juniorzy pierwsze miejsce zajęły: Agnieszka Dziduch i Weronika Ładosz ("Fux" Świdnik), drugie - Kamil Frankiewicz i Karolina Holko z "Grawitacji", a trzecie - Aleksandra Kawecka i Julia Gruszecka z "Fartu". Jurorzy ocenili też popisy zespołowe. W tańcach dyskotekowych główną nagrodę wywalczyło Studio Tańca Grawitan z Poniatowej, a w tańcach hip-hopowych - Zespół Tańca Nowoczesnego "Ontis" z Sitna.

Głównym organizatorem imprezy był burmistrz Łaszczowa, a współorganizatorami - miejscowy ośrodek kultury oraz szkoły w Łaszczowie - "podstawówka" i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Kronika Tygodnia nr. 49, 7 XII 2010

Galeria


ORGANIZATOR:

Burmistrz Łaszczowa
pow. Tomaszów Lubelski woj. lubelskie

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie
Szkoła Podstawowa w Łaszczowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie


TERMIN I MIEJSCE

sobota 27 listopada 2010r.
godz. 11. 00

Sala Sportowa
przy Szkole Podstawowej w Łaszczowie

CELE

- wyłonienie mistrzów i wicemistrzów na sezon 2010/2011
- promowanie tańca jako jednej z form edukacji artystycznej i ruchu sportowego
- integracja środowisk tanecznych woj. Lubelskiego
- podwyższanie poziomu tanecznego tancerzy
- nabieranie umiejętności sportowej rywalizacji
- zacieśnienie współpracy między trenerami i klubami tańca woj. lubelskiego
- promocja gminy Łaszczów


PODSTAWOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

• w turnieju mogą brać udział zawodnicy z klubów i zespołów zrzeszonych w organizacjach tanecznych działających na terenie kraju
• terminowe zgłoszenie udziału w turnieju
• uregulowanie opłat startowych
• podporządkowanie się organizatorowi i regulaminowi turnieju


REGULAMIN TURNIEJU

1. Zgłoszenia - wg podanego wzoru – należy przesłać  do 16 listopada 2010r. obowiązkowo na dwa podane adresy:
gok.laszczow@op.pl i ktngrandx@gmail.com
- zgłoszenia błędnie wypełnione będą zwracane do korekty
- zgłoszenie przesłane na jeden adres może zostać pominięte
2. Dokonanie w dniu turnieju opłat startowych wg aktualnego stanu obecności zawodników
3. Po zakończeniu rejestracji zawodników i zaksięgowaniu dokonanej akredytacji, organizator nie zwraca opłat startowych !!!
4. Wysokość opłat startowych wynosi:
maluchy 10zł, soliści 15zł, duety 20zł, małe grupy 50zł, formacje 100zł
5. Rejestracji zawodników dokonuje przedstawiciel Klubu, z jednoczesnym przedstawieniem dowodu
dokonania przedpłaty. W innym przypadku zawodnicy nie będą rejestrowani.
6. W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo do nie przyjęcia zgłoszenia,
np. zgłoszenie po terminie
7. Numery startowe wydawane są na podstawie wniesionej akredytacji
8. Na prośbę osób rejestrujących, zawodnik ma obowiązek przedstawić aktualny dowód
tożsamości
9. W dniu turnieju, w trakcie rejestracji w wyznaczonym czasie, obowiązuje zakaz dopisywania
do listy startowej nowych zawodników; jest to możliwe tylko wtedy gdy w danej kategorii
zostały zwolnione numery startowe
10.W przypadku spóźnienia się na czas rejestracji (wypadki losowe), opiekun danej ekipy
zobowiązany jest bezwzględnie do powiadomienia organizatora o zaistniałej sytuacji oraz
o jakichkolwiek zmianach na liście startowej
11.Organizator nie ma obowiązku dopuszczenia do turnieju zarejestrowanych zawodników,
którzy spóźnili się na wyznaczony czas eliminacji w danej kategorii, a szczególnie w sytuacji
kiedy może to wywołać opóźnienie w programie turnieju
12. Wejście na parkiet możliwe jest tylko w czystym obuwiu sportowym
13. Za prawidłowe przypięcie numerów startowych na stroju odpowiadają sami zawodnicy
– agrafki zabezpiecza organizator turnieju
14. Przestrzeganie zasad BHP, PPOŻ oraz FAIR PLAY.
15. Za jakiekolwiek łamanie regulaminu i poleceń organizatora, Sędzia Główny oraz
Organizator Turnieju mają prawo do wykluczenia zawodnika, zawodników lub całą ekipę z turnieju


SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Prezentacje taneczne oceniać będzie 5 osobowa komisja powołana przez Organizatora.
2. Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
2. Organizator nie ubezpiecza i nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju.
4. Za rzeczy pozostawione w szatni i w miejscach ogólnodostępnych organizatorzy nie odpowiadają.
5. W odprawie biorą udział tylko sędziowie, trenerzy ekip startujących oraz organizator.
6. Osoby rejestrujące przebieg turnieju (foto, video itp.) mają obowiązek przestrzegać zasad etyki
i praw autorskich
7. Osoby towarzyszące ekipom startującym podlegają regulaminowi turnieju.
8. W trakcie turnieju działa:
- sekretariat
- obsługa medyczna
- kierownik organizacyjny
- kierownik turnieju.
- kawiarenka


ORGANIZATOR ZAPEWNIA

1. Dyplomy dla wszystkim finalistów oraz trofea dla pierwszej trójki finałowej w każdej kategorii.
2. Parkiet o wymiarach użytkowych min. 8x8m.
3. Osobom zainteresowanym rachunki za dokonanie akredytacji.
4. Ciepły posiłek dla zainteresowanych.
- wyżywienie (obiad dwudaniowy) w cenie 10 zł można zamawiać - za potwierdzeniem
pisemnym do dnia 22.11.2010 r.
Rezygnację z zamówienia można dokonać do 24.11.2010 r. (do godz. 12.00!!!).
Po tym terminie osoba zamawiająca jest zobowiązana do uregulowania należności za całe zamówienie.


WYCIĄG z PRZEPISÓW Tanecznego Okręgu Lubelskiego

1. Przebieg prezentacji w poszczególnych kategoriach:
- solo i duety: runda wstępna - runda główna - runda porównawcza
(z możliwością skrócenia czasu rundy wstępnej i porównawczej)
- małe grupy (mini formacje): pojedynczo
2. Tempo utworów muzycznych:
disco dance:
- solo, duety,: od 132 do 140 b/m,
- małe grupy: od 132 do 140 b/m
hip-hop:
- solo, duety,: od 108 do 112 b/m
- małe grupy: od 108 do 112 b/m
3. Zawodnicy tańczą do muzyki organizatora
4. Figury i elementy akrobatyczne zabronione są:
- w kategorii disco dance
- w rundach eliminacyjnych kategorii hip hop solo i duety
- zakaz podnoszeń w kategorii duety hip hop i disco dance
5. Uwagi i protesty dotyczące turnieju można składać w formie pisemnej do Sędziego Głównego
najpóźniej 60 min. po zdarzeniu (osoba wznosząca protest - trener)


Bliższych informacji udzielają:
- Halina Szymańska – dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie
- Tadeusz Luterek tel. 723 332 297


PROGRAM DNIA

GODZINA ZDARZENIE UWAGI
8.30 – 10.00 rejestracja zawodników wg zasad rejestracji
9.30 – 10.30 próby parkietu, soliści i duety
10.30 – 10.45 odprawa trenerów, sędziów
10.45 – 11.00 otwarcie turnieju
11.00 – 14.30 eliminacje i finały
14.30 – 15.30 przerwa, proby parkietu dla MG
16.00 – 19.00 finały i zakończenie turnieju

Uwaga!!! program eliminacji i finałów zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń .

KATEGORIE WIEKOWE Tanecznego Okręgu Lubelskiego w sezonie 2010/2011

- MALUCHY do 2004r. włącznie (7 lat i mniej)
- DZIECI od 2003r. do 2000r. włącznie (8-11 lat)
- JUNIORZY od 1999r. do 1996r. włącznie (12-15 lat)
- DOROŚLI od 1995r. (16 lat i więcej)

przykład: tancerze 11 letni – wg roku urodzenia – zaczynają w 2010r. w kategorii juniorzy


KATEGORIE TANECZNE – ŁASZCZÓW'2010

1. Maluchy
HIP HOP
- solo dziewczęta i chłopcy - razem

2. Dzieci
DISCO DANCE
- solo dziewczęta
- solo chłopcy
- duety
- małe grupy

3. Juniorzy
HIP HOP
- solo dziewczęta
- solo chłopcy
- duety
- małe grupy

4.Dorośli
DISCO DANCE
- solo dziewczęta
- solo chłopcy
- duety
- małe grupy


Galeria
Zaproszenie
Regulamin
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


UDS Studio Tańca z Lublina - jeden z finalistów programu "Mam Talent", wielokrotnie brał udział  w mistrzostwach tanecznych okręgu lubelskiego w ŁaszczowieAutor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie