Strona główna -> Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej Grzędy Sokalskiej
utworzone na podstawie umowy nr 00310-6930-UM0340649/10
na operację z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego PROW na lata 2007-2013


KOŚCIÓŁ W ŁASZCZOWIE

ŁASZCZOWSKIE CMENTARZE

PAŁAC W ŁASZCZOWIE

ZESPÓŁ DWORSKI W DOBUŻKU

KOLUMNA W NADOLCACH

FIGURY KOLUMNOWE W ŁASZCZOWIEAutor: Gminny Ośrodek Kultury

2019 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie.