Strona główna -> Uroczystości 11 listopad

BURMISTRZ GMINY ŁASZCZÓW
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W ŁASZCZOWIE

zapraszają
dzieci, młodzież, mieszkańców gminy Łaszczów, poczty sztandarowe, przedstawicieli szkół i zakładów pracy,
Straż Graniczną, Ochotnicze Straże Pożarne
na

UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE
Z OKAZJI 11 LISTOPADA
ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

do Kościoła Parafialnego w Łaszczowie
dnia 11 listopada 2010r. godz. 10.00

W programie:
1. Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Starowieyskiego w Łaszczowie
2. Złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Poległych na Placu Łaszcza


Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie