Strona główna -> Boże Narodzenie w Plastyce

BOŻE NARODZENIE W PLASTYCE

KONKURS PLASTYCZNY 2010
Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie i Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie
Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów

Cele konkursu:
• ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji kulturowych oraz podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
• promowanie osób utalentowanych w kierunku plastycznym
• wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu

Warunki uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży
• prace mogą być wykonane indywidualnie
• prace powinny być wykonane z trwałego nie sypiącego się materiału
• forma prac: bombka choinkowa, kartka świąteczna

Kategorie wiekowe:
• przedszkole ; klasy I-III ; klasy IV-VI ; gimnazjum

Sprawy organizacyjne:
• Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w metryczki z widocznym opisem zawierającym następujące dane:
imię i nazwisko autora, klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
• Karta opisowa powinna być zamocowana w sposób trwały i widoczny na pracy.
• Prace można składać w Bibliotece Publicznej Gminy Łaszczów do dnia 17 grudnia 2010 roku.
• Laureaci o terminie podsumowania i wręczeniu nagród zostaną powiadomieni osobiście.
• Najlepsze prace zostaną przekazane na konkurs powiatowy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim
• W sprawie konkursu informacji udziela: Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów; tel. 84 6611822 ; e-mail: bplaszczow@op.pl www.biblioteka.laszczow.pl


Zapraszamy do udziału w konkursie
OrganizatorzyAutor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie