Strona główna -> Kolumna w Nadolcach

Folwark w Nadolcach zlokalizowany jest na stoku opadającym w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż rzeki Huczwy. To piękne i niezwykle malownicze położenie folwarku sprawiło, że oprócz funkcji gospodarczych, spełniał on także rolę letniej rezydencji dla mieszkańców łaszczowskiego pałacu.

Właścicielami Nadolec byli Łaszczowie, Potoccy i Gembarzewscy, od których w latach 80-tych XVIII w. nabyli je Łukawscy. Około 1810 r. ówczesny właściciel - Franciszek Robert Łukawski, major wojsk polskich, wzniósł tu klasycystyczny dwór (nie zachował się do dziś) oraz wprowadził zmiany w kompozycji ogrodu, tworząc park o swobodnie rozmieszczonych drzewach i krzewach ozdobnych.

Jednak dominującym elementem parku jest niezwykły pomnk - kolumna. Istnieją dwie wersje wzniesienia kolumny w Nadolcach. Pierwsza głosi, że inicjatorem był sam F. R. Łukawski, który ją postawił dla upamiętnienia wznoszonych przez siebie budowli; według drugiej - kolumnę miała ustawić żona, po jego śmierci w 1828 r.

Pomnik jest wykonany z piaskowca. Wysoki, czworoboczny postument wsparty jest na dwóch stopniach, w których widoczne są cegły ułożone w literę "Ł". Płyciny postumentu wypełniają tarcze z panopliami i dekoracyjnie wykonanymi koronami. Dwie tarcze zawierają herby: Korab, Habdank vel Machowski, Korczak, Liniewski, zaś pośrodku również widnieje litera "Ł" (Łukawski). Litera ta powtarza się i na kolejnych dwu tarczach. Pod tarczą widnieje order Virtuti Militari.

Kanelowana kolumna ustawiona jest na postumencie. W górnej części udekorowana jest wstęgami i girlandami. Jej głowicę tworzą stylizowane liście akantu oraz wolutki z girlandami.

Kolumna w Nadolcach jest bardzo ciekawym, a nawet unikalnym w tych stronach zabytkiem. Podrużując po gminie Łaszczów warto jej poświęcić chwilę uwagi.Grażyna Żurawicka ZKK 1996


Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie