Strona główna -> Wystawa obrazów Eugeniusza Siomy

Eugeniusz Sioma - malarz amator, z wykształcenia technik. Urodził się w Michalowie, w tej miejscowości ukończył również szkołę podstawową. Pierwsze obrazy o tematyce historycznej i społecznej namalował w okresie szkolnym. W 1980 r. podczas pobytu w Libii wykonał cykl portretów. Pod koniec lat 80. namalował kopię obrazu Matki Bożej Łaskawej z dawnego kościoła w Werechaniach - obraz obecnie usytuowany jest w nowym kościele w tej miejscowości. 

Obecnie Eugeniusz Sioma tworzy obrazy w technice olejnej, o tematyce rodzajowej, historycznej, maluje pejzaże, martwe natury i portrety. W ostatnich latach maluje sceny historyczne związane z Zamojszczyzną. W swoim dorobku twórca ma ok. 400 obrazów olejnych. Przeważająca część z nich znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, obrazy trafiły do Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Meksyku.

Eugeniusz Sioma uczestniczył w wystawach zbiorowych w Zwierzyńcu, Tomaszowie Lubelskim i Lublinie, miał też pięć wystaw indywidualnych. Na początku października 2008 r. został wyróżniony w konkursie pt. "Barwy Roztocza Tomaszowskiego", organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Tomaszowie.

W lutym 2008 r. odbyła się wystawa malarstwa Eugeniusza Siomy w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie. Został na niej zaprezentowany pochodzący z lat 2005-2006 cykl obrazów o tematyce historycznej, przedstawiających panoramy Łaszczowa i okolic z uwzględnieniem zabudowy tych miejscowości.

Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie odbywa się wystawa obrazów artysty, wśród których na szczególną uwagę zasługuje rekonstrukcja obrazu Stanisława Batowskiego - GALERIA
KATALOG OBRAZÓW

Tryptyk "Ocknienie" Stanisława Batowskiego

Tryptyk Stanisława Batowskiego, znanego lwowskiego artysty malarza zatytułowanego "Ocknienie" spalony przez UPA podczas napadu na bezbronną ludność polską w czasie którego spalono kościół parafialny i plebanię rzymsko-katolicką i wiele polskich domów. Zginęło wówczas około 100 osób. Stało się to w dniach 24 i 25 kwietnia 1945 r. Tryptyk Batowskiego został podarowany księdzu Dymitrowskiemu przez artystę, który był z nim zaprzyjaźniony. Obraz zajmował całą ścianę w reprezentacyjnym pokoju bełskiej plebanii.

Jak twierdził Batowski tryptyk stanowił jego wizję malarską wydarzeń w Polsce na przełomie XIX i XX w. w oparciu o oceny i poglądy ks. Dymitrowskiego.

I część tryptyku to koniec XIX w. W spokoju i codziennym trudzie żyją ludzie chwaląc Pana Boga. Pojawiają się jednak jednostki, zwłaszcza wśród inteligencji, które zaczynają się odwracać od Boga (przechodzący obok krzyża inteligent z twarzą Moraczewskiego).

II środkowa część to pierwsze dziesięciolecia XX w. Wielkie wydarzenia, odzyskanie przez Polskę niepodległości i okres wielkich ideowych konfrontacji po rewolucji bolszewickiej w Rosji. Z lewej strony skupieni pod czerwonym sztandarem przywódcy ruchów rewolucyjnych międzynarodowych i polskich, wzywają do zburzenia tradycji i dawnego porządku społecznego i politycznego. Opór tym światoburczym ideom stawia naród Polski. Skupieni wokół krzyża najwięksi Polacy z całej dumnej naszej historii, stanęli na drodze światoburczym zapędom. Z boku zamyślony Józef Piłsudski, wsparty na szabli przygląda się bezczynnie tym zmaganiom.

III część to "OCKNIENIE" - Naród ocknął się z niemocy. Herosi poszli w bój wsparci potęgą niebios, płacąc olbrzymią daninę krwi - zwyciężyli. Ocalili Europę przed zalewem sił zła i przemocy. To alegoria "Cudu nad Wisłą".

Rama rzeźbiona przez jednego z czołowych lwowski snycerzy (Jakubowskiego czy Jakubowicza) jest alegorią całego tryptyku.
Grupę centralną stanowią: polski ryngraf rycerski i rózgi liktorskie - symbol władzy, do których jak do największych świętości narodu bronią dostępu polskie orły walcząc ze żmijami i jadowitymi wężami.
Obraz ten, jako prywatna własność ks. Dymitrowskiego nie był nigdzie rejestrowany ani publicznie wystawiany.
Wolą ks. Dymitrowskiego miał być przekazany do muzeum po jego śmierci.


Opis tryptyku - Władysław Dymitrowski, Warszawa
Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie