Strona główna -> Letnie wydarzenia kulturalne

Działania promujące obszar Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej"
Jarczów-Łaszczów-Ulhówek-Rachanie-Telatyn-Tyszowce


MAJ
- 3 maj - Święto Konstytucji 3-go Maja - Plac Łaszcza
- 3 maj - Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej - Stadion Sportowy w Łaszczowie
- 5-6 maj - Ogólnopolska Konferencja 20-lecia Straży Granicznej - KUL Tomaszów Lub.
- 20 maj - Otwarcie Izby Tradycji Formacji Granicznej - Placówka Straży Granicznej w Łaszczowie
- koniec maja - początek czerwca - Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich - Pawłówka

CZERWIEC
- 1 czerwiec - Dzień Dziecka - Stadion Sportowy w Łaszczowie oraz park w Łaszczowie
- 5 czerwiec – Gminne Święto Sportu – Telatyn
- 9 czerwiec - Przegląd twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych "Otwarta Dłoń" w Muratynie
- 12 czerwiec – Festiwal Muzyki Country w Dobużku
- 18 czerwiec – Śladami Gotów – Czermno k/Tyszowiec
- 19 czerwiec – Dni Jarczowa – Jarczów
- 19 czerwiec - Powiatowy Przegląd Religijnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Wożuczyn
- 26 czerwiec – Święto Kwitnącej Fasoli – Tyszowce
- 29 czerwiec – Dni Młodzieży – Powitanie Wakacji – Odpust w Łaszczowie

LIPIEC
- 4-5 lipiec - Rajd Rowerowy po Grzędzie Sokalskiej "Szlakiem Trzech Kultur Pogranicza" - wyjazd z GOK Łaszczów godz. 1300; trasa: Łaszczów - Zimno - Żerniki - Dyniska - Machnówek - Budynin - Przewodów (nocleg) - Myców - Chłopiatyn - Dłużniów - Dołhobyczów - Poturzyn - Telatyn - Żulice - Kmiczyn - Nabróż - Dobużek - Łaszczów
- 15,16,17 lipiec – Jubileusz 600-lecia Parafii w Nabrożu
- 26,27,28 lipiec – "Trzy dni relaksu na warsztatach twórczych w Łaszczowie" - turystyka oparta o zasoby lokalne; w programie: rzeźbienie, pieczenie chleba w piecu chlebowym, zwiedzanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

SIERPIEŃ
- 7 sierpień – Szlakiem Lokalnych Produktów, Tradycji i Wielokulturowego Dziedzictwa Grzędy Sokalskiej - VII Regionalne Dni Kalafiora i Brokuła Łaszczów - wręczenie nagród za ogródki kwiatowe w gminie Łaszczów, kiermasz rękodzieła ludowego, wręczenie nagród dla uczestników turniejów szachowych
- 14 sierpień – Festiwal Kultury Antycznej – Grodzisko w Czermnie k/Tyszowiec
- 21 sierpień - Odzyskanie Niepodległości Ukrainy - Żółkiew
- 21 sierpień - Powiatowy Turniej Strongmenów o Puchar Starosty w Pienianach
- 28 sierpień – VII Transgraniczne Święto Chleba – Łaszczów

WRZESIEŃ
- 4 wrzesień – Powiatowe Dożynki w Telatynie
- 11 wrzesień – Dożynki Fasolowe w Tyszowcach

PAŹDZIERNIK
- 2 październik - Dni Dziedzictwa - 72 rocznica Bitwy o Łaszczów, Odpust Parafialny w Łaszczowie


Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie