Strona główna -> Powiatowy Dzień Pracownika i Animatora Kultury


"Ludzie kultury stoją na straży
najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości
i tworzą przyszłość narodów.
W ich rękach znajduje się cywilizacja."


Jan Paweł II
Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie