Strona główna -> Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
Cel imprezy:

a) popularyzacja piosenek innych narodów;
b) rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
c) doskonalenie poziomu i stwarzanie możliwości prezentacji dorobku artystycznego

Uczestnicy:
zespoły wokalne, chóry w kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe
- szkoły gimnazjalne
- dorośli

Termin i miejsce:
18 marca 2012 r. godz. 1400 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

Zasady uczestnictwa:
a) uczestnicy przygotowują dwie piosenki: jedną polskojęzyczną o dowolnej tematyce, drugą obcojęzyczną (czas występu do 10 minut)
c) karty zgłoszeń należy wysłać na adres: Łaszczowieckie Stowarzyszenie Oświatowe ul. Kościuszki 13, 22-650 Łaszczów
telefonicznie na nr 601141474
d) termin zgłoszeń upływa z dniem 12 marca 2012 r.

Sprawy ogólne:
a) przegląd nie ma charakteru konkursu, adresowany jest do zespołów i chórów
z powiatu tomaszowskiego;
b) zespoły dokonują prezentacji utworów muzycznych w formie koncertu;
c) wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy;
d) wykonawcy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.

Informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przeglądu udziela:
Aneta Tywoniuk – Małysz


GALERIA
Regulamin i karta zgłoszeńAutor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie