Strona główna -> Krwiodawstwo w Łaszczowie

Strażacy Ochotnicy, licealiści, pogranicznicy oraz mieszkańcy Łaszczowa i okolic, wzięli udział w wiosennej akcji honorowego oddawania krwi.
Akcja została zorganizowana przez Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Burmistrza Miasta Łaszczowa , Placówkę Straży Granicznej w Łaszczowie z/s w Lubyczy Królewskiej, Dyrektora Liceum w Łaszczowie oraz przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina- Oddział w Tomaszowie Lubelskim. Podczas akcji zebrano 11 litrów , życiodajnego płynu, a uczestniczyło w niej 28 osób.

Tradycyjnie udział w akcji wziął Burmistrz Łaszczowa Cezary Girgiel jeden z pomysłodawców, który zachęcał swoją obecnością innych do bycia honorowym krwiodawcą.

"Strażacy mają wpisaną w mentalność pomoc innym i jest to wyrazem naszej więzi z potrzebującymi. W obliiczu różnych sytuacji życiowych nie można pozostać obojętnym. Właśnie w ten sposób strażacy ochotnicy z terenu gminy Łaszczów chcieli przekazać, że są zawsze do dyspozycji dla innych" – powiedział druh Arkadiusz Huk, główny koordynator akcji.

"To już nasze drugie spotkanie w Łaszczowie, współpraca z Paniami z Regionalnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina- Oddział w Tomaszowie Lubelskim jest delikatnie ujmując doskonała. Panie w swojej jakże wdzięcznej działalności "opanowały" Zamojszczyznę część Podkarpacia oraz tereny innych powiatów województwa lubelskiego, śmiało można stwierdzić że centrum krwiodawstwa znajduje się w Tomaszowie Lubelskim"- dodał st. chor. SG Mariusz Skorniewski .

Akcja Honorowego Oddawania Krwi odbyła się w dniu 27.03.2012r w Liceum Ogólnokształcącym w Łaszczowie i jak zapewnia Dyrektor Artur Bednarski będa kolejne, a zwłaszcza przed wakacjami, kiedy to występuje duże zapotrzebowanie na krew.
"Jednocześnie to doskonały przykład dla młodzieży uczęszczającej do Liceum, przykład dzielenia się z innymi" - dodał Artur Bednarski.

 Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie