Strona główna -> Zbigniew Gardiasz

Zbigniew Gardiasz
Zainteresowania: piekarstwo - tradycyjne wielkanocne kogutki, pieczenie ryb (karpia) w piecu chlebowym
Osiągnięcia: prezentacja wypieków na festynach, wystawach transgranicznych z Ukrainą
Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie