Strona główna -> Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ


ORGANIZATORZY:
Łaszczowieckie Stowarzyszenie Oświatowe
Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

1. Cel imprezy:
a) popularyzacja piosenek innych narodów;
b) rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
c) doskonalenie poziomu i stwarzanie możliwości prezentacji dorobku artystycznego

2. Uczestnicy:
zespoły wokalne, chóry, soliści w kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne.


3. Termin i miejsce:
24 marca 2013 r. godz. 1400 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

4. Zasady uczestnictwa:
a) uczestnicy przygotowują dwie piosenki: jedną polskojęzyczną o dowolnej tematyce, drugą obcojęzyczną (czas występu do 10 minut)
b) karty zgłoszeń należy wysłać na adres: Łaszczowieckie Stowarzyszenie Oświatowe ul. Kościuszki 13, 22-650 Łaszczów
telefonicznie na nr 601141474
c) termin zgłoszeń upływa z dniem 11 marca 2013 r.

5. Sprawy ogólne:
a) przegląd nie ma charakteru konkursu, adresowany jest do zespołów, chórów, solistów działających na terenie gminy Łaszczów;
b) zespoły dokonują prezentacji utworów muzycznych w formie koncertu;
c) wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy;
d) wykonawcy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej;
e) liczba uczestników jest ograniczona.

6. Informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przeglądu udziela:
Aneta Tywoniuk – Małysz

Karta zgłoszeniowaAutor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie