Strona główna -> Konkurs Plastyczny Wielkanoc 2013

„WIELKANOC - 2013„
                Konkurs plastycznyI. Organizatorzy:
• Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów
• Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

II. Cele konkursu
• Ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji kulturowych oraz podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
• Promowanie osób utalentowanych w kierunku plastycznym
• Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu

III. Warunki uczestnictwa
• Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży.
• Prace należy wykonać indywidualnie.
• Forma pracy – pisanka, palma.

• Prace oceni powołana przez organizatorów komisja, w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I – III, klasy IV – VI, gimnazjum.

IV. Sprawy organizacyjne:
• Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w metryczki z widocznym opisem
zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora pracy - klasa - dokładny
adres szkoły - imię i nazwisko opiekuna.
• Karta opisowa powinna być zamocowana w sposób trwały i widoczny na pracy.

V. Termin i miejsce składania prac:
Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów do dnia 15 marca 2013r.

VI. Postanowienia koncowe
• Prace nagrodzone zostaną przekazane na konkurs powiatowy do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tomaszowie Lubelskim.
• Nienagrodzone prace prosimy odebrać w terminie 08.04-12.04.2013r. po upływie tego terminu prace będą niszczone.Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie