Strona główna -> Polsko - Ukraińskie Warsztaty Twórcze

 


"Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej"


Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie