Strona główna -> Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

 Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

10 marca w czwartkowe popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn.  Grupa Seniorów
„PLUS – MINUS” działająca przy Stowarzyszeniu FENIKS w Łaszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie przygotowali uroczyste spotkanie dla pań i panów.
Panie otrzymały upominki od panów, a panowie od pań z wyrazami szacunku i uznania. Oprócz seniorów z grupy „PLUS – MINUS” przybyli goście w celu podjęcia współpracy
i integracji z innymi lokalnymi grupami nawet z poza Gminy Łaszczów.
Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Na koniec spotkania odbył się poczęstunek, oraz planowanie dalszych działań mających na celu rozwijanie współpracy
z Samorządem, Instytucjami Kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich
oraz Stowarzyszeniami. Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie