Strona główna -> Konferencja Naukowa 2009

ŁASZCZÓW WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO


23 kwietnia odbyła się konferencja historyczna pod tytułem : „Łaszczów :Wczoraj – Dziś – Jutro”, którą zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie. Podczas konferencji omówiono losy miejscowości,  postaci zasłużonych dla łaszczowskiej ziemi, aktualnej kondycji społecznej i ekonomicznej gminy oraz kierunki rozwoju. Konferencję  poprowadzili dr Marek Bielecki i dr Grzegorz Kowalski z Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Jako pierwszym ze swoim referatem na temat „Filozofia kultury miasta” wystąpił prof. Tadeusz Guz, dziekan Wydziału Zamiejscowych Nauk Prawnych i Ekonomicznych  KUL w Tomaszowie Lubelskim. O dziejach Łaszczowa w XX leciu międzywojennym mówił dr Bogdan Szyszka z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykład na temat lokacji Łaszczowa wygłosił prof. Roman Szczygieł, prorektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. O życiu związanego z Łaszczowem błogosławionego Stanisława Kostki Starowieyskiego mówił ks. Zbigniew Kulik. Następnie swój referat na temat „ Łaszczów herbu Prawdzic – historia rodu” przedstawił dr Janusz Frykowski, zastępca dyrektora Wydziału i Oświaty Starostwa Powiatowego. W drugiej części konferencji nauczyciele akademiccy z Wydziału Zamiejscowych Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim skupili się na tematyce współczesnej dotyczącej lokalnej polityki.. Rozważania rozpoczął Grzegorz Kowalski odczytem o działalności, zadaniach oraz podziale kompetencji w samorządzie terytorialnym. Podobnym tematem tylko że opartym o prawo unijne dotyczył wykład dr Piotra Wiśniewskiego, natomiast o zadaniach samorządu w zakresie polityki oświatowej mówił dr Adam Balicki. Natomiast dr Jarosław Bubiło przedstawił nam koncepcję „community policing” jak alternatywny sposób zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. „Status prawny parafii” na przykładzie łaszczowskiej parafii pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła omówił dr Marek Bielecki. O potrzebie zorganizowania konferencji z okazji dwóch ważnych dla miejscowości rocznic mówił sekretarz gminy Rafał Swatowski przy okazji zapraszając wszystkich zgromadzonych do wspólnej dyskusji. Na zakończenie konferencji odbył się spacer po Łaszczowie z przewodnikiem Robertem Kowalskim na którym goście zwiedzili między innymi kościół parafialny, synagogę i ruiny kolegium.


Program uroczystości

Tygodnik Tomaszowski

Autor: Gminny Ośrodek Kultury

2018 Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie